IT Infrastructuurbeheer

Heeft u voldoende kennis en capaciteit in huis om de continuïteit en beschikbaarheid van uw IT-infrastructuur te garanderen? De IT-infrastructuur is het hart van de automatisering in uw bedrijf en van essentieel belang voor een soepele gang van bedrijfsprocessen.

Door het toenemend aantal gebruikers, variëteit aan bedrijfsprocessen en de complexiteit van systemen worden IT-omgevingen steeds complexer. Het opzetten en beheren van een IT-infrastructuur die aan de huidige en toekomstige eisen voldoet, is voor velen een uitdaging. Door IT-landschappen zorgvuldig op te zetten en blijvend te optimaliseren, versterkt de marktpositie en blijven IT-kosten op de lange termijn beheersbaar.

Wilt u weten wat eXperIT voor uw bedrijf kan doen? Kijk hieronder naar onze werkwijze, of neem direct contact met ons op.

Het beheer van een ICT-omgeving behoort niet tot de kernactiviteit van uw bedrijf en wordt ook steeds complexer. Door onze eXperts het beheer op uw server- en netwerkomgeving uit te laten voeren, nemen wij veel zorg uit handen. Onze professionele aanpak van het onderhoud op uw systemen en de ondersteunende technologie, helpt u bij het reduceren van kosten. Door de preventieve zorg en het zorgvuldig plannen van onderhoud, zal de stabiliteit van uw systemen verbeteren en is het veel minder snel noodzakelijk onze hulp in te roepen voor problemen die we simpelweg al hebben voorkomen.
Omdat we dagelijks diverse informatiebronnen raadplegen blijven we op de hoogte van eventuele onvolkomenheden van een computersysteem. Met behulp van het 24/7 monitoren van uw systemen zijn we vaak al op de hoogte, mocht zich onverhoopt toch een probleem voordoen. Indien een probleem merkbaar is voor de gebruikers informeren wij u tijdig, zodat het probleem niet escaleert.

In ons Service Level Agreement (SLA) leggen we vast hoe we samen met u en derde partijen de overeengekomen beschikbaarheid van ICT leveren voor uw gebruikersorganisatie. eXperIT levert vanuit haar SLA een digitale werkomgeving op maat die voortdurend in lijn wordt gebracht met de ontwikkelingsrichting van uw organisatie.

Bij ingebruikname van de SLA vindt voortdurende toetsing en bijsturing plaats door uw organisatie in samenwerking met eXperIT en derde partijen. Dit voortdurende toetsings- en bijsturingsproces zorgt ervoor dat de gewenste beschikbaarheid van ICT voor uw organisatie gewaarborgd blijft.