Gezondheidszorg

Vermijdt risico’s op fouten

De gezondheidszorg loopt veel risico’s op fouten. De vertrouwelijkheid van patiëntgegevens dient te allen tijde gewaarborgd te worden. Dit begint bij een stabiel en betrouwbaar IT systeem. eXperIT denkt mee en zorgt voor een continue input voor allerlei segmenten binnen de gezondheidszorg. 
Bent u op zoek naar een professionele en betrouwbare IT specialist die oplossingen biedt voor uw IT vraagstukken? eXperIT helpt u graag bij het creëren en beheren van een veilige IT omgeving. Neem contact op over de mogelijkheden voor onder andere apotheken, huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra.

Gezondheidszorg op maat

Apotheken: Het op orde houden van bestellingen van patiënten kan van levensbelang zijn. Bestelsystemen dienen altijd soepel en foutloos te verlopen. De juiste hard- en software en een betrouwbaar systeembeheer zijn daarbij onmisbaar.
Huisartspraktijken: Het kwijtraken van vertrouwelijke informatie van patiënten, patiëntinformatie verwisselen of het onbereikbaar zijn voor noodsituaties. Het is de nachtmerrie van elke huisarts. Een betrouwbare telefoonverbinding is cruciaal en een plek waar de huisarts alles kan vinden van essentieel belang. Bovendien fungeert eXperIT bij een systeemfout als pleister op de wond.
Tandartspraktijken: Systeemfouten zijn net als kiespijn. Een ingreep van een expert is nodig om het probleem op te lossen. Een goede tandarts vertelt hoe een tandprobleem voortaan voorkomen kan worden. eXperIT begeleidt klanten zodat incidenten in de toekomst niet opnieuw plaatsvinden. Om afspraken met patiënten succesvol vast te leggen, is een werkend systeem noodzakelijk.
Fysiopraktijken: Rugpijn, nekkwalen, sportblessures. Redenen genoeg om een afspraak met een fysiotherapeut te maken. Het is vervolgens essentieel dat patiëntinformatie opgeslagen wordt via een goed onderhouden systeem en blijft – mocht de rugpijn terugkeren.
Gezondheidscentra: Adequate oplossingen voor het vinden van afspraken, patiëntinformatie en meer. Een goed onderhouden systeem op een praktische computer en een betrouwbare telefoonverbinding zijn essentiële elementen die gezondheidscentra nodig hebben.